Our Dream

  • Onze droom is dat er een radikale geestelijke omkeer komt in Antwerpen en dat de christelijke waarden opnieuw de maatstaf worden in onze maatschappij.Onze droom is dat de kerk van Jezus Christus terug duidelijk zichtbaar wordt in Antwerpen en een genezende invloed heeft op de maatschappij.
  • Onze droom is dat Gods Geest de Antwerpenaren krachtig aanraakt en dat Jezus hun redder, leraar en geneesheer mag zijn
  • Onze droom is dat Antwerpen een stad is waar mensen vredevol met mekaar leven.
  • Onze droom is dat alle christelijke kerken groeien en in vriendschap en respect samenwerken aan de groei van Gods Koninkrijk. Ondanks de verschillen in theologie, cultuur en stijl. En dat er warme vrienschappen zijn tussen de leiders en leden over kerk- en cultuurgrenzen heen.